Heeft u vragen over BORUS?
Neem hier contact met ons op.

Wet kinderopvang

Sinds 1 januari 2005 geldt de Wet kinderopvang. De wet geldt alleen voor formele opvang: dagopvang voor kinderen van nul tot vier, buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen en opvang door gastouders via een gastouderbureau. De opvang dient echter wel plaats te vinden in een geregistreerd kindercentrum, zoals BORUS Kinderopvang.

Deze wet regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid.Ouders die werken en voor hun kinderen zorgen, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen. Informeer hiernaar bij uw werkgever, belastingadviseur of de belastingdienst.

- www.minocw.nl/kinderopvang
- www.toeslagen.nl

Ook kunt u informatie aanvragen bij de Belastingtelefoon: 0800-0543