Heeft u vragen over BORUS?
Neem hier contact met ons op.

Betrokken ouders

De Wet kinderopvang stelt sinds 2005 een oudercommissie verplicht in iedere vestiging van een kinderopvang organisatie en geeft deze oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. Ook binnen iedere BORUS vestiging is een oudercommissie benoemd, waarin ouders zitting hebben.

De oudercommissie stelt zich tot doel de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen. Hierbij vertegenwoordigt de oudercommissie de ouders en kan zij namens de ouders het management van BORUS adviseren inzake het beleid.

Hierbij treedt de oudercommissie op als contactpersoon tussen de ouders en het management van BORUS. Op deze wijze worden adviezen formeel ingediend en behandeld. De oudercommissie is echter geen klachtencommissie. Voor individuele klachten dient de klachtenprocedure gevolgd te worden.

Communicatie oudercommissie

Voor contactgegevens van leden van de oudercommissie kunt u zich wenden tot het secretariaat van BORUS, telefoonnummer: 0297-522182, e-mail: info@borus.nl.