Heeft u vragen over BORUS?
Neem hier contact met ons op.

Kwaliteit

BORUS Kinderopvang is in 1997 opgericht met het doel kwalitatief hoogwaardige opvang aan te bieden. Goede kinderopvang is onder andere afhankelijk van de kwaliteit van de accommodatie, de pedagogisch medewerkers, de materialen, de pedagogische uitgangspunten en de implementatie hiervan, de samenwerking met ouders en de inrichting van de organisatie.

HKZ / ISO 9001

BORUS is HKZ/ ISO 9001-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en betreft de uitwerking van de bekende kwaliteitsnorm ISO 9001 voor de kinderopvang (www.hkz.nl).

De HKZ/ ISO 9001-certificering omvat o.a. de invulling van het pedagogisch beleid, de implementatie en bewaking hiervan. Daarnaast maken het personeelsbeleid, het klantbeleid, het leveranciersbeleid, het financieel management, het accommodatiebeleid en het documenten beheer onderdeel van het certificeringsproces. Het pedagogisch beleid is formeel vastgelegd en geïmplementeerd in de gehele BORUS organisatie.

BORUS is HKZ/ ISO 9001 gecertificeerd en wordt daarom jaarlijks door keuringsinstituut KIWA getoetst en vervolgens goedgekeurd op haar kwaliteitsbeleid.