Heeft u vragen over BORUS?
Neem hier contact met ons op.

Inschrijven

Op het inschrijfformulier geeft u o.a. aan op welke dagen u van kinderopvang gebruik wenst te maken en vanaf wanneer. BORUS Kinderopvang zal vervolgens op basis van uw wensen een plaatsingsovereenkomst opstellen waarmee u de plaatsing door ondertekening definitief kunt maken.

De ouderbijdrage dient per maand vooruit voldaan te worden. Betaling geschiedt uitsluitend per automatische incasso. De (feest)dagen waarop BORUS gesloten is worden doorbetaald.

Hieronder kunt u de betreffende inschrijfformulieren downloaden. Het inschrijfformulier kunt u vervolgens uitprinten en opsturen of faxen naar:

BORUS BV

Zijdelveld 21

1421 TG Uithoorn

Email: info@borus.nl

Fax: 0297-582752

Formulieren:

Inschrijfformulier NSO BORUS Hoofddorp – Floriande 1e kind

Inschrijfformulier NSO BORUS Hoofddorp – Floriande 2e kind