Heeft u vragen over BORUS?
Neem hier contact met ons op.

Wennen is leren kennen

Aan de basis van een goede opvang van kinderen in een kinderdagverblijf ligt de omgang van kinderen met hun vaste pedagogisch medewerker. Een hechte relatie ontstaat niet van de ene dag op de andere. Gedurende de wenperiode wordt de basis gelegd voor deze relatie.

De wenperiode houdt in dat vóór de ingangsdatum van het contract uw kind twee dagdelen bij BORUS kan wennen. Het doel van de wenperiode is:

  • Het vertrouwd raken van het kind met de nieuwe omgeving, het opbouwen van een gehechtheidsrelatie tussen kind en pedagogisch medewerker.
  • Het vertrouwd raken van de ouders met de nieuwe situatie en het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers.
  • Het op elkaar afstemmen van voedingsschema’s, slaapritmen en pedagogische aanpak thuis en in bij BORUS.

Bij het plaatsen van een baby wordt geen wenperiode gebruikt, tenzij de ouders dit verzoeken. Indien er behoefte bestaat aan een langere wenperiode dient dit in overleg met de groepsleidster plaats te vinden. Deze extra wendagen vallen dan binnen de contractperiode.

Wennen betekent bij BORUS dat uw kind voldoende vertrouwen krijgt om te kunnen functioneren in de groep.

Begeleiding

De professionaliteit van de pedagogisch medewerker in het begeleiden van het wennen van kinderen zorgt ervoor dat er adequaat gereageerd kan worden op de invloed van verschillende factoren. Omdat het wennen voor ieder kind verschillend is, is het niet mogelijk een algemene procedure voor het wennen vast te stellen.

Tijdens het intakegesprek wordt er daarom een wenschema opgesteld in overleg met de pedagogisch medewerker. Specifieke afspraken over voeding en verzorging dan wel aangeboden medische handelingen worden dan ook besproken.