Heeft u vragen over BORUS?
Neem hier contact met ons op.

Vier verschillende overeenkomsten.

Kortom… meer service voor onze klanten!

In samenspraak met Ouder Commissies en ouders zijn er een aantal mogelijkheden gecreëerd om de kinderen bij BORUS Kinderopvang te brengen, zoals het onze klanten  beste uitkomt.

Ingaande 1 januari 2013 kunnen onze ouders/verzorgers als klant van BORUS Kinderopvang kiezen uit vier overeenkomsten voor de hele dagopvang.

  • ‘Vroege groep’             7.15 uur tot 17.15 uur
  • ‘Midden groep’             8.00 uur tot 18.00 uur
  • ‘Late groep’                  8.30 uur tot 18.30 uur
  • ‘Reguliere groep’          7.15 uur tot 18.30 uur

Voor vroeg, midden en laat is het een 10-uren contract! Men dient zich dan wel aan de afspraak van halen en brengen houden, zoals deze is vastgelegd.

BORUS Kinderopvang zal op basis van uw wensen een plaatsingsovereenkomst opstellen waarmee u de plaatsing door ondertekening definitief kunt maken.

De ouderbijdrage dient per maand vooruit voldaan te worden. Betaling geschiedt uitsluitend per automatische incasso. De (feest)dagen waarop BORUS gesloten is worden doorbetaald. Het uurtarief voor de hele dagopvang bedraagt € 6,75 per uur. Facturatie vindt plaats op basis van een plaatsingsovereenkomst, waarin de gewenste opvang is vastgelegd. Per maand wordt een vast bedrag gefactureerd.

Extra opvang

Buiten de overeengekomen vaste opvangdagen is het tevens mogelijk om op ad hoc basis extra opvang voor uw kind te verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling planning.

Kostenoverzicht hele dagopvang

De berekening van de maandelijkse vergoeding wordt op de volgende wijze vastgesteld:

BORUS tarieven Hele Dagopvang per 1 januari 2013