Heeft u vragen over BORUS?
Neem hier contact met ons op.

Vervoer

Voor de vestigingen die niet op loopafstand van BORUS liggen, geldt dat de kinderen gehaald kunnen worden door één van onze BORUS busjes of door een taxibusje. Ook de kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar die (nog) niet in staat zijn zelf van school naar BORUS te komen, kunnen met een taxibusje van school worden opgehaald. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers. De leeftijd waarop kinderen zelfstandig naar de naschoolse opvang mogen komen is door BORUS bepaald op 9 jaar.

Vergoeding vervoer

De vergoeding voor afhalen van school bedraagt € 2,50 per dag. De vervoersvergoeding wordt berekend op basis van 40 schoolweken en wordt als een vaste maandelijkse vergoeding doorberekend.

De berekening van de maandelijkse vergoeding wordt op de volgende wijze vastgesteld:

Tarieven vervoer – 2011