Heeft u vragen over BORUS?
Neem hier contact met ons op.

Ouderbijdrage

BORUS Kinderopvang zal op basis van uw wensen een plaatsingsovereenkomst opstellen waarmee u de plaatsing door ondertekening definitief kunt maken.

De ouderbijdrage dient per maand vooruit voldaan te worden. Betaling geschiedt uitsluitend per automatische incasso. De (feest)dagen waarop BORUS gesloten is worden doorbetaald. Het uurtarief voor de hele dagopvang bedraagt € 6,81 per uur. Facturatie vindt plaats op basis van een plaatsingsovereenkomst, waarin de gewenste opvang is vastgelegd. Per maand wordt een vast bedrag gefactureerd.

Belastingdienst

Kostenoverzicht Naschoolse opvang

Bij BORUS Hoofddorp – Foriande verzorgen wij de Naschoolse opvang voor meerder scholen. Vanwege verschillende schooltijden, hanteren wij op basis van deze uren verschillende maandelijkse vergoedingen. Zie onderstaand de verschillende tarieven.

BORUS Tarieven NSO per 1 januari 2013

BORUS Tarieven Basisschool De Brandaris per 1 januari 2013

BORUS Tarieven Basisschool Klavertje Vier per 1 januari 2013