Heeft u vragen over BORUS?
Neem hier contact met ons op.

Plaatsingsprocedure

Aangezien wij kinderen van 10 weken oud kunnen plaatsen, kunt u uw kind laten inschrijven vanaf het moment dat u 12 weken zwanger bent. Bij aanmelding van uw ongeboren kindje dient u:

  • een zwangerschapsverklaring mee te sturen waarin de uitgerekende geboortedatum vermeld staat;
  • zodra de definitieve geboortedatum bekend is, ons dit te laten weten.

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- . Op het moment dat u dit bedrag heeft overgemaakt wordt uw aanmelding in behandeling genomen en ontvangt u een bericht van inschrijving.

Tip: Wilt u a.u.b bij de betaling de achternaam van uw kind vermelden.

  • als u een verandering wilt aanbrengen in de overeenkomst, dient u dit in de maand van tevoren schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

Plaatsingscriteria

  • Bij plaatsing houden wij rekening met een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen de groep.
  • Wanneer er een wachtlijst wordt gehanteerd voor de betreffende vestiging, wordt voorrang verleend aan kinderen waarvan al een broertje of zusje aanwezig is bij BORUS.
  • Indien uw kind een medische indicatie heeft, dient in overleg te worden vastgesteld of opvang mogelijk is. Zie voor uitgebreide informatie ons protocol medicatieverstrekking medisch handelen.

Overeenkomst verbreken

Wanneer u de overeenkomst tussen u en BORUS wilt verbreken, dient u dit schriftelijk te melden. U dient rekening te houden met de geldende opzegtermijn van 2 maanden, per 1e of 16e van de maand. Uw laatste factuur is daarom altijd een heel of half standaard maandbedrag.

Er zijn een aantal redenen voor het kinderdagverblijf om de overeenkomst te verbreken:

  • wanneer u als ouder/verzorger zich niet houdt aan de gestelde huisregels;
  • waarbij de handhaving van uw kind niet verantwoord is;
  • in geval van wanbetaling door ouder(s)/verzorger(s)

BORUS behoudt zich het recht voor, indien er na een aantal aanmaningen gedurende een maand geen ouderbijdrage is betaald, om uw kind uit te schrijven. U blijft echter betalingsplichtig over deze periode.